เขียนเกมส์ Block Bunny ด้วย Libgdx ตอนที่ 4 - เรียนรู้การใช้งาน Box2D (ตรวจสอบการชนกันของวัตถุ [ต่อ], Physics ในการกระโดด และ Unit ที่ใช้ในการคำนวณ)
วีดีโอตอนนี้อธิบายเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการตรวจสอบการสัมผัสกันของวัตถุ แก้บั๊กจาก ตอนที่ 3 ในการตรวจสอบจุดสัมผัสของวัตถุ

หลังจากนั้นจะอธิบายเกี่ยวกับหน่วยที่ Box2D ใช้ในการคำนวณ และการแปลงค่าจาก Pixel มาเป็น m-k-s แม้ว่า libgdx จะใช้หน่วยเป็น "เมตร" ก็ตาม แต่เรามักจะกำหนดให้ 1 pixel = 1 meter ดังนั้นเมื่อ Box2D คำนวณค่าทาง Physics จะทำให้การเคลื่อนที่ของวัตถุดูช้ากว่าความเป็นจริงมาก เราจึงต้องทำการแปลงค่าจาก Pixel ไปเป็น Meter โดยตั้งตัวแปร PPM (Pixel Per Meter) ขึ้นมากครับ
Unknown Web Developer

Morbi aliquam fringilla nisl. Pellentesque eleifend condimentum tellus, vel vulputate tortor malesuada sit amet. Aliquam vel vestibulum metus. Aenean ut mi aucto.

No comments:

Post a Comment