เขียนเกมส์ Block Bunny ด้วย Libgdx ตอนที่ 2 - เรียนรู้การใช้งาน Box2D (Bodies, Fixtures, Units)
ตอนนี้จะสอนการใช้งาน Libgdx กับ Box2D

เนื้อหาภายในตอนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของ Box2D

  • Body คืออะไร
  • Shape พื้นฐานที่ใช้บ่อย
  • อะไรคือ Fixture
  • Unit ที่ใช้ใน Box2D กับ Unit ที่ใช้ใน Libgdx ต่างกันอย่างไร จะมีวิธีการแปลงค่าเหล่านี้ได้อย่างไร
Unknown Web Developer

Morbi aliquam fringilla nisl. Pellentesque eleifend condimentum tellus, vel vulputate tortor malesuada sit amet. Aliquam vel vestibulum metus. Aenean ut mi aucto.

No comments:

Post a Comment